Dark Overlay

FO Vestland - digitalt grunnkurs

mai
Digitalt Bergen, 5008 BERGEN
 • (25. mai)
 • (26. mai)

FO Vestland arrangerer digitalt grunnkurs for tillitsvalgte

Dette kurset er grunnleggende tillitsvalgtopplæring, som bør komme før øvrige kurs, men har du behov for litt oppfriskning er du velkommen!
FO sitt E-læringsprogram "God start" må være gjennomført før kurset. Link til dette finner du på min "min side"

På kurset er vi innom følgende tema:

 • Fellesorganisasjonen (FO) som organisasjon
 • Forholdet til LO
 • Lønns- og arbeidsvilkår
 • Tillitsvalgtes rolle, rettigheter og plikter
 • Drøftinger og forhandlinger
 • Medlemssaker
 • Tillitsvalgtes hverdag

Kurset gir tillitsvalgte rett til permisjon, og permisjon søkes arbeidsgiver med følgende henvisning:

 • KS: Hovedavtalens Del B, § 3-6, som gjelder TV i kommuner og fylkeskommuner
 • STAT: Hovedavtalens § 39. pkt. 2
 • SPEKTER: Hovedavtalens §§ 26b og 52c
 • VIRKE: Tillegg til hovedavtalen, del 1, kap. 3, § 3.2.b
 • NHO: Hovedavtalen mellom NHO og LO, § 5.8


Kurspåmelding

For å registrere deg på dette kurset må du logge deg inn.

Logg inn