Dark Overlay

FO Vestland og FO Rogaland: Arbeidslivskurs for tillitsvalgte i KS-området

sep
Kviknes Hotel, 6899 BALESTRAND
 • (9. september)
 • (10. september)
 • (11. september)
 • (12. september)
 • (13. september)

FO Vestland og FO Rogaland inviterer tillitsvalgte i kommunesektoren til ukeskurs i vakre Balestrand. Dette er en anledning til å bli godt skolert i lov og avtaleverket du som tillitsvalgt har behov for, bli kjent med avdelingssekretærene og bygge nettverk med andre tillitsvalgte. Kurset avholdes 9. til 13. september på Kviknes Hotel , Balestrand med oppstart mandag kl. 09:00 og avslutning torsdag kveld. MERK. En må komme til Balestrand søndag kveld.

FO Vestland og FO Rogaland inviterer tillitsvalgte i kommunesektoren til ukeskurs. Dette er en anledning til å bli godt skolert i lov og avtaleverket du som tillitsvalgt har behov for, bli kjent med avdelingssekretærene og bygge nettverk med andre tillitsvalgte.

Årets arbeidslivskurs vert halde i vakre Balestrand på Kviknes Hotel. Vi gjør merksam på at vi har oppstart på kurset måndag morgon klokka 09.00.
Deltakarar på kurset må derfor komme søndag. For reisande via Bergen, så går det hurtigbåt frå Strandkaien i Bergen søndag ettermiddag klokka 16.30 og ankomst Balestrand klokka 20.31. Kaien ligg rett nedanfor inngangen til Kvikne Hotell. Vi avsluttar kurset torsdag kveld, og avreise frå Balestrand med hurtigbåten til Bergen er fredag morgon klokka 07.50, og ankomst til Strandkaien i Bergen er klokka 11.50.


Dette fagforeningskurset har fokus på arbeidstakernes rettigheter og plikter etter lov- og avtaleverket. Temaene er tillitsvalgtes arbeid i vid forstand. Som deltaker vil du få kunnskap om FO som organisasjon, hva tillitsvalgtrollen innebærer hovedavtale og hovedtariffavtale, forhandlinger, tilsettinger, stillingsvern og ferielov. Kurset vil gi kunnskap om lover og avtaler som gjelder i arbeidslivet.


 • Kurset er basert på forelesninger/innledninger og gruppearbeid.
 • Kurset er utformet for tillitsvalgte i KS-området (kommune og fylkeskommune).
 • Vi oppfordrer til at flere tillitsvalgte fra samme klubb deltar. FO-hverdagen blir enklere når flere har samme kunnskap.
 • Det er en fordel om deltakerne på kurset har gjennomført både God Start og Grunnkurs for tillitsvalgte, men det er ingen absolutt forutsetning. Medlemmer som ønsker å skolere seg for å kunne gå inn i verv på senere tidspunkt er også hjertelig velkommen ved ledig kapasitet på kurset.
 • Kurset er begrenset til 30 deltakere - primært fra Vestland og Rogaland
 • Kurset er gratis for FO-medlemmer. Kost, opphold og reiseutgifter dekkes av FO. Reiseutgifter dekkes normalt etter billigste reisemåte. Bruk av egen bil må avtales særskilt med kursarrangør. 
 • Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste kan dekkes. Det kan ytes støtte til barnetilsyn.
 • Deltakerne må søke om permisjon med lønn etter gjeldende hovedavtale i KS-sektoren, Hovedavtalens § 3-6.


Kursholdere: Avdelingssekretærene i Region Vest


Tilbakemelding på om du har kommet med på kurset blir sendt ut etter at påmeldingsfristen er utgått.
Påmeldingsfrist er 23. august. Det er bindende påmelding.

Program vil bli sent ut ca. 1 uke før kurset.


Spørsmål om kurset? Ta kontakt med FO Vestland. E-post: jan.egil.haugland@fo.no 

 

Kurspåmelding

For å registrere deg på dette kurset må du logge deg inn.

Logg inn