Dark Overlay

FO Vestland - Representantskapsmøte, digitalt

mar
Digitalt på Teams, Vestland, 5008 BERGEN

FO Vestland innkaller til digitalt representantskapsmøte mandag 8. mars 2021

FO Vestland innkaller til digitalt representantskapsmøte mandag 8. mars 2021 fra kl. 08:00 til kl. 15:00

Representantskapet er avdelingens høyeste organ mellom årsmøtene. Representantskapet består av representanter fra klubber samt styret i avdelingen. Størrelse og sammensetning av representantskapet vedtas av årsmøtet. Representantene har møteplikt i representantskapet. 

Se saksliste sendt ut tidligere i epost.

Tariffavtalene sikrer rettigheter til permisjon. De ulike avtaleområdene har egne avtaler. Representantskapsmedlemmer har krav på permisjon med lønn. Det må søkes arbeidsgiver om permisjon med lønn etter gjeldende hovedavtale.

Det er tidligere sendt ut eget brev i e-post til alle medlemmer av Representantskapet FO Vestland. Det legges ved nå og kan legges ved søknad om permisjon til arbeidsgiver.

KS sektoren        Hovedavtalen del B, § 3-5C
STAT sektoren    Hovedavtalen § 39, pkt. 1
SPEKTER           Hovedavtalens kap.X § 52
VIRKE                 Hovedavtalen LO-Virke § 4-4.4 /landsoverenskomstens tilleggesavtale § 3.2B
NHO                   Hovedavtalen § 5-8

Kurspåmelding

Registreringen er lukket

Registrering for dette kurset ble lukket 05.03.2021