Dark Overlay

FO Vestland - Representantskapsmøte digitalt

mai
Digitalt via videolink, Vestland, 5008 BERGEN
  • (11. mai)
  • (12. mai)

Innkalling representantskapsmøte FO Vestland 11. og 12. mai 2021

Representantskapsmøte arrangeres som lunsj til "lunsj til lunsj møte" tirsdag 11. mai og onsdag 12. mai 2021. Dagsorden; klubbarbeid og tillitsvalgte, verve og beholde medlemmer, valgkamparbeid, holdninger til fagorganisering og AMU-arbeid.

Representantskapet er avdelingens høyeste organ mellom årsmøtene. Representantskapet består av representanter fra klubber samt styret i avdelingen. Størrelse og sammensetning av representantskapet vedtas av årsmøtet. Representantene har møteplikt i representantskapet.

Tariffavtalene sikrer rettigheter til permisjon. De ulike avtaleområdene har egne avtaler. Representantskapsmedlemmer har krav på permisjon med lønn. Det må søkes arbeidsgiver om permisjon med lønn etter gjeldende avtale.

KS Sektoren    Hovedavtalen del B, §3-5C
Stat                  Hovedavtalen § 39, PKT.1
Spekter            Hovedavtalens KAP.X. § 52
Virke                Hovedavtalen LO-Virke § 4-4.4 / landsoverenskomstens tilleggsavtale § 3.2.B
NHO                Hovedavtalen § 5-8

Kurspåmelding

Registreringen er lukket

Registrering for dette kurset ble lukket 11.05.2021