Dark Overlay

FO Viken - Arbeidstidskurs (turnuskurs)

nov
Klækken Hotell, Hadelandsveien 386, 3514 HØNEFOSS
  • (10. november)
  • (11. november)

Kurs for tillitsvalgte i rollen som avtalepart i arbeidstidsordninger

Tema

  • Arbeidstid - historie  FO og arbeidstid
  • Turnusplanlegging  tillitsvalgtes rolle i turnusarbeidet
  • Turnus og skiftarbeid - hva  hvordan?
  • Arbeidstidsbestemmelser i lov og tariffavtaler
  • Helg- og høytider og ferier
  • Alternative arbeidstidsordninger
  • (Turavtaler/reisetidsbestemmelser) (KS)
  • Oppgaver og praktisk legges inn underveis

Kurspåmelding

Registreringen er lukket

Registrering for dette kurset ble lukket 09.10.2020