Dark Overlay

FO Viken - Arbeidstidskurs (Turnuskurs) Kongsberg

jan
Digitalt, 0188 OSLO
 • (18. januar)
 • (19. januar)

Kurs for tillitsvalgte i rollen som avtalepart i arbeidstidsordninger

Tema

 • Arbeidstid _ historie - FO og arbeidstid
 • Turnusplanlegging - tillitsvalgtes rolle i turnusarbeidet
 • Turnus og skiftarbeid - hva - hvordan?
 • Arbeidstidsbestemmelser i lov og tariffavtaler
 • Helg- og høytider - ferier
 • Alternative arbeidstidsordninger - tariffavtale
 • Turavtaler/reisetidsbestemmelser (KS)
 • Oppgaver og praktiske øvelser legges inn underveis

Påmeldingsfrist: 17. desember 2021


Kurset gir rett til permisjon med følgende henvisning

 • KS: Hovedavtalen Del B § 3-6
 • Stat: Hovedavtalen § 39 pkt 2
 • Spekter: Hovedavtalen §§ 26b og 52c
 • Virke: Tillegg til hovedavtalen, del 1, kap. 3 § 3.2.b

Kurspåmelding

Registreringen er lukket

Registrering for dette kurset ble lukket 18.12.2021