Dark Overlay

FO Viken arrangerer digitalt grunnkurs for tillitsvalgte.

jun
Digitalt kurs på Teams FO Viken , 0188 OSLO
  • (7. juni)
  • (8. juni)

FO Viken inviterer nye tillitsvalgte til grunnkurs.

Kurset gir en innføring i rollen som tillitsvalgt og det mest grunnleggende i lov- og avtaleverket.
 
Vi vil også gi viktig basiskunnskap om FO og FO Viken, om klubbenes rolle osv.
 
 
 
Tid: 7. og 8. juni 2023
 
Sted: Teams innkalling vil bli sendt dagen før kurset.
 
 
 
Praktisk:
 
Kurset går alle dager fra kl. 09:00 - 15.00.
Program og annet kursmateriell får du utdelt ved kursstart.
 
 
Kurset gir tillitsvalgte rett til permisjon etter hovedavtalen:
 
Hovedavtalen KS: § 3-6
VIRKE/HUK-området: Tillegg til hovedavtalen (del 1) Kap. 3, pkt. 3.1 og 3.2, jf. Hovedavtalen LO-VIRKE
Staten: Hovedavtalens §34, pkt. 1
Spekter: Hovedavtalens §52 b
 
 
Maks 10 deltagere
 
Påmeldingsfrist:6. juni 2023
 
 
 
Bekreftelse vedrørende påmelding kan du se ved å logge deg på fo.no, og på e-post.
 
Spørsmål om kurset kan rettes til FO Viken ved Anne-Marit Svenneby anne.marit.svenneby@fo.no mobil 91375657

Kurspåmelding