Dark Overlay

FO Viken Årsmøte

mar
Quality Hotel River Station, 3044 DRAMMEN
  • (5. mars)
  • (6. mars)

Vi innkaller med dette til årsmøte i FO Viken. Også i år arrangeres det seminar i samband med årsmøtet og vi arrangerer dette sammen med FO Oslo

Medlemmer/klubber som ønsker å fremme forslag til årsmøtet må gjøre dette innen 05.februar 2020

   

Sakpapirerene sendes ut innen 20. februar 2020

 

Påmelding legges ut på kursportalen : www.fo.no 

 

Representantskapets medlemmer har i utgangspunktet møteplikt på årsmøtet, og møter med alle rettigheter (tale-, forslags- og stemmerett). 

Medlemmer av styrets rådgivende utvalg, kontrollkomité og valgkomité møter med tale- og forslagsrett.

 

Øvrige medlemmer som ønsker å delta på årsmøtet, kan møte med tale- og forslagsrett.

Hotellrom er i utgangspunktet forbeholdt representantskapet og styret/utvalg. Utover dette blir rommene fordelt etter først til mølla prinsippet.

 

Medlemmer av styret/representantskap har rett på tjenestefri med lønn (permisjon) etter hovedavtalen for å delta på årsmøtet. Medlemmer har ikke tilsvarende rettigheter.

 

Spørsmål om årsmøtet sendes til:

ingunn.strand.johansen@fo.no

david.forsell@fo.no

gry.elizabeth.juvelid@fo.no


Kurspåmelding

Registreringen er lukket

Registrering for dette kurset ble lukket 15.02.2020