Dark Overlay

FO Viken og FO Innlandet - Arbeidslivskurs

sep
Quality Hotel Sarpsborg, 1703 SARPSBORG
  • (5. september)
  • (6. september)
  • (7. september)
  • (8. september)
  • (9. september)

Kurs i lov og avtaleverk for tillitsvalgte i KS (kommuner og fylkeskommune) på Quality Hotel Sarpsborg

Tillitsvalgtkurs om lønns- og arbeidsvilkår "Arbeidslivskurs"


Kurset har hovedvekt på plikter og rettigheter i arbeidslivet i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk. Rollen som tillitsvalgt, lønnsforhandlinger, konflikter på arbeidsplassen og ansettelser vil bli gjennomgått.

Kurset er basert på forelesninger/innledninger og gruppearbeid.
Kurset passer for tillitsvalgte innen KS (kommuner og fylkeskommuner), styre- og utvalgsmedlemmer i fylkesavdelingene (spesielt tariffpolitiske utvalg).
Medlemmer som ønsker å skolere seg for å kunne gå inn i verv på senere tidspunkt er også hjertelig velkommen!

Kurset er begrenset til 25 deltakere – fra Innlandet og Viken. Ved ledig kapasitet kan medlemmer fra andre avdelinger også få plass.

Har du lang reisevei, da har du mulighet til å komme kvelden før, huk av på overnattingsbehovet i påmeldingen. Dersom du har problemer med å finne det, ta kontakt med undertegnede. 

Kurset er gratis for FO-medlemmer. Kost og opphold dekkes av FO.

Reiseutgifter dekkes etter billigste reisemåte. Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste kan dekkes. Det kan ytes støtte til barnetilsyn.

Deltakere må søke om permisjon med lønn etter gjeldende hovedavtale: KS sektoren, Hovedavtalens Del B § 3–6

Kurspåmelding

Registreringen er lukket

Registrering for dette kurset ble lukket 15.06.2022