Dark Overlay

FO Viken - Skolekonferanse 2021

nov
Fredriksten Hotell, 1769 HALDEN
  • (1. november)
  • (2. november)

FO Viken har gleden av å invitere FO - medlemmer som er ansatt i skolen til skolekonferanse. Formålet med konferansen er å gi dere som jobber i skolen en mulighet til å møtes, utveksle erfaringer samt få faglig påfyll til det viktige arbeidet dere gjør. Vi vil også berøre tema om lønns – og arbeidsforhold ut fra lov og avtaleverk. . Påmeldingen er oppdelt. Kryss av på det du vil delta på. Vi har et antall rom til dem som vil overnatte.

Skolekonferanse 2021

Fredrikstenfestning Halden 1.- 2. november

Program:

Mandag 01 11

kl. 12.00 Lunsj

kl. 13.00 Lønns - og arbeidsvilkår  

  • Lønn, arbeidstid, lokale tilpasninger og særavtaler  
  • Avsluttes kl.16.00

NB! Til denne delen er tillitsvalgte som selv ikke jobber i skolen, men som har medlemmer som gjør det, også invitert.  

Kl.17.30 Oppmøte – klassens time

  • Vi blir kjent – hvor jobber du – oppgaver – rammebetingelser.  Erfaringsutveksling

Kl.19.00 Middag – sosialt samvær

Overnatting på Fredriksten festning hotell

 

Tirsdag 2. november setter vi faglige tema på dagsorden:

(foreløpig program)

«Skolevegringsatferd hos elever med autismespekterforstyrrelser.» med Ellen Kathrine Munkhaugen

Aksjonsgruppa miljøterapeuter i skolen, Trond Helgheim Spurkeland og Mona Larssen.

 

Konferansen er gratis for FO Vikens medlemmer.

Deltar på

  • Hele konferansen – oppmøte 01.11. kl.12.00
  • kun tema om lønns og arbeidsforhold, tidspunkt 01.11.21 kl. 12:00–16:00
  • møter opp til klassens time ev. middag og deltar på resten av konferansen
  • deltar kun dag 2 kl. 09.00 - 15.00
  • NB Ønsker overnatting

Kurspåmelding

Registreringen er lukket

Registrering for dette kurset ble lukket 11.10.2021