Dark Overlay

FO VIKENS HØSTKONFERANSE 2022

okt
Thon Hotell Arena Lillestrøm, Nesgata 1, 2004 LILLESTRØM

Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober arrangerer FO Viken årets Høstkonferanse, der psykiatri og psykiskhelse som tema.

09:00- 09:20 Registrering

09:20 – 09:30 Velkommen v/ Gry Elizabeth Juvelid

09:30 – 11:30 «Er psykisk helsevernloven og straffeloven på samme lag?»

«Syk, utilregnelig og voldelig. Hvorfor planlegges ikke spesialisthelsetjenesten for tilstrekkelig omsorg for disse pasientene» Randi Rosenquist, rettspsykiater.

11:30 – Pause

11:45 – 13:00 «Når det låser seg helt» Alvorlig vegring hos personer med autisme – forståelse og tilnærming. Elisabeth Wigaard, nevropsykolog.

13:00- 14:00 lunsj

14:00 – 14:45 Presentasjon av «Rask psykisk helsehjelp i Ringerike kommune»

 v/ Marte Moseng, vernepleier og Jorunn Fredriksen, vernepleier.

14:45 – 15:30 Bruker representanter. Veien ut av rusavhengighet, - bedringsprosesser og betydningen av en meningsfull hverdag. Cecilie Aways og Tore Nygaard

 

Kurspåmelding