Dark Overlay

Forhandlingskurs kommunal sektor - Førde

mai
Scandic Sunnfjord Hotel, 6800 FØRDE

FO Vestland inviterer tillitsvalgte og medlemmer av forhandlingsutvalg til dagskurs om forhandlinger - Scandic Sunnfjord hotel

FO Vestland inviterer tillitsvalgte og medlemmer av forhandlingsutvalg til dagskurs om forhandlinger

Tema vil være:

 • Tariffoppgjøret
 • Forhandlingsbestemmelsen
 • Forhandlingsteknikk
 • Utgangspunkt for forhandlingene
 • Forberedelse
 • Lokal drøftinger
 • Lokal lønnspolitikk
 • Rett og plikt til å forhandle
 • Kapittel 4
 • Tvist - organisatorisk behandling eller lokal nemnd
 • Kapittel 3 og 5

Permisjon: Tillitsvalgtes rett til fri fra ordinært arbeid for å delta på tillitsvalgtskolering finner vi i hovedavtalen for KS. Den gjennomgående hovedregel er at man skal få nødvendig fri for å kunne utføre vervet som hovedtillitsvalgt. Deltakerne søker permisjon med lønn etter følgende hjemmel: § 3.6.

Kursholdere er Jan Egil Haugland og Bente Owren


Kurspåmelding

For å registrere deg på dette kurset må du logge deg inn.

Logg inn