Dark Overlay

FOrskerfrokost: Hva motiverer frivillige til innsats på sykehjem?

feb
Facebook, 0506 OSLO

Universitetslektor Mona Stenhaug Johannessen (48) ved UiT - Norges arktiske universitet i Harstad forsker på frivillighet i eldreomsorgen.

Universitetslektor Mona Stenhaug Johannessen (48) ved UiT - Norges arktiske universitet i Harstad jobber for å skape en bedre hverdag for eldre og frivillige. Det skal hun snakke om på FOrskerfrokost 1. februar.

MELD DEG PÅ HER: FOrskerfrokost: Hva motiverer frivillige til innsats på sykehjem? (Facebook)

Stenhaug Johannesen forsker på frivillighet i eldreomsorgen, og da spesielt på livsgledehjem. På livsgledehjem jobbes det med at sekundærbehovene til beboere, de kulturelle, sosiale og åndelige, skal likestilles med primærbehovene, som ernæring, stell og medisinering. For å kunne nå disse målene er samarbeid med frivillige en nøkkel. 

I sin forskning setter hun søkelys på hvordan vi kan rekruttere og forvalte de refleksive frivillige, det vil si ildsjeler og enkeltpersoner som stiller opp på sykehjem for å gjøre en innsats i møte med beboere, som sikrer at de blir ivaretatt på en systematisk og god måte.

Få med deg funnene i Stenhaug Johannesens forskning på FOrskerfrokost 1. februar! 

Kurspåmelding

Registreringen er lukket

Registrering for dette kurset ble lukket 11.01.2022