Dark Overlay

FOs tillitsvalgtsamling – LO-uka 2021

novdes
Scandic Hell Hotell, 7570 HELL
  • (29. november)
  • (30. november)
  • (1. desember)

FO Trøndelag inviterer tillitsvalgte, både hovedtillitsvalgte og plasstillitsvalgte, i klubbene til en fysisk tillitsvalgtkonferanse/tillitsvalgtskolering i forbindelse med LO-uka 2021. Arrangementet vil være i samarbeid med LO Trøndelag og mange av LO-forbundene i Trøndelag vil være til stede. Det vil gi oss mulighet til både knyttet nettverk innad i FO og inn mot andre LO-forbund fra hele Trøndelag. Tillitsvalgtkonferansen/skoleringen gir rett til fri fra arbeid jfr. Hovedavtalens bestemmelser. NB!!! Kort påmeldingsfrist.

Mandag 29.november

11.00 Innsjekk

12.00 Kulturelt innslag

12.15 Velkommen og informasjon om LOs regionkontor i Trøndelag v/ Kristian Tangen

12.30 Arbeiderhistorie v/ Jonas Bals  (felles)

13.30 Lunsj

14.30 FOs oppbygging og FO I LO – samarbeid med andre LO forbund (kun FO)

15.30 Lokal LOer – hva er de og hvordan kan vi bruke de (kun FO)

16.30 Viktige samarbeidstema med andre forbund på din arbeidsplass (kun FO)

17.30 Program slutt

19.00 Middag

 

Tirsdag 30. november

09.00   FO – oppsummering av 2021 og planlegging av 2022 (kun FO)

10.00   Årsmøter i FO 2022 (kun FO)

            - Årsmøter i klubbene

            - valg av representantskapsmedlemmer

            - saker til avdelingas årsmøte

11.30   Lunsj

12.30   Hvordan få til godt samarbeid i FO Trøndelag – erfaringsutveksling mm (kun FO)

13.45   Hvordan skape aktivitet i din klubb? Hva kan FO Trøndelag bidra og bistå med for å få opp aktiviteten? (kun FO)

 

15.00   Gjennomgang av planlagt kursaktivitet for tillitsvalgte til våren 2022 (kun FO)

16.00   Pause med litt mat

16.20   Media/sosiale medier v/ Magne Svendsen (felles)

17.00   LO Favør v/ Malin Solheim Buan (felles)

20.00   Middag med underholdning fra Traveling Strawberries

 

 

Onsdag 1. desember

 

09.00 Rekruttering/verving i FO (kun FO)

11.00 Felles rekrutteringsarbeid v/ Onur Safak Johansen

13.00 Lunsj

Slutt

Kurspåmelding

Registreringen er lukket

Registrering for dette kurset ble lukket 18.11.2021