Dark Overlay

Gjenopprettende prosesser og konflikthåndtering til barn og unges beste

sep
Hotel Kong Carl, Torggt. 9, 3210 SANDEFJORD
  • (6. september)
  • (7. september)

Målet med konferansen er styrking av kompetanse og samarbeid for sosialarbeidere som arbeider med barn og ungdom og har interesse for gjenopprettende tilnærminger og fredelig håndtering av konflikter. Gjenopprettende prosess og gjenopprettende tilnærminger praktiseres i mange forskjellige sammenhenger i Norge, både i offentlig og fritids sektor. Konferansen kan være en kilde til inspirasjon, og mulighet for nye perspektiv for alle som er opptatt av å legge til rette for dialog. Vil du bidra til at de du møter i din jobb får gjenopprettet skader og relasjoner, gjenskapt trygghet og finner gode løsninger ved krenkelser, konflikter og lovbrudd er dette konferansen for deg. I tillegg har du mulighet til å knytte nye kontakter!

06. september

10.00 – 10.50 Velkommen til konferansen

 

10.50 – 11.00  Pause

11.00 – 12.00 Restorative justice and childrens rights v/Annemieke Wolthus          

12:00 – 13.00 Lunsj

13.00 – 13:45 Sosialt arbeid og konflikthåndtering v/Agron Tahiri

13:45 – 14:00 Pause

14.00 – 16.00 Trygg læring, innlegg og workshop v/Gunhild Solem

16.00 – 16.15 Pause

16.15 – 17.15 Utvikling av mellommenneskelig kompetanse gjennom en traumeinformert og restorativ tilnærming  v/Marlene Lauridsen

19.00                 Middag

 

07. september

09.00 – 10.00 Røde kors gatemekling – Innlegg

10.00 - 10.15   Pause

10.15 – 12.00 Røde kors gatemekling – workshop

12.00 – 13.00 Lunsj

13.00 – 13.45 Konfliktrådet i Agder – Ungdomsreaksjoner og familieråd

13.45 – 14.30 Evaluering i grupper

14.15 – 14.30  Pause

14.30 - 15.00   Avslutning – Vel hjem


Med forbehold om endringer

Kurspåmelding