Dark Overlay

Gjenopprettende prosesser og og konflikthåndtering til barn og unges beste

apr
Scandic Oslo Airport, Ravinevegen 15, 2060 GARDERMOEN
  • (18. april)
  • (19. april)

FO Vestfold og Telemark, FO Oslo og FO-klubben i konfliktrådet inviterer til konferanse. Målet med konferansen er styrking av kompetanse og samarbeid for sosialarbeidere og andre som arbeider med barn og ungdom og har interesse for gjenopprettende tilnærminger og fredelig håndtering av konflikter.

PROGRAM:
18. April
 10.00 – 10.30 Velkommen til konferansen 
10.30 – 12.00 Restorative justice and childrens rights v/Annemieke Wolthuis 
12:00 – 13.00 Lunsj 
13.00 – 15.00 Restorative justice and childrens rights v/Annemieke  Wolthuis 
15.00 - 15.30 Pause
15.30 - 17.30 Utvikling av mellommenneskelig kompetanse gjennom en traumeinformert og restorativ tilnærming v/Marlene Lauridsen 
19.00 Middag 


19. april
 09.00 – 10.00 Røde kors gatemegling og Trygg læring – Innlegg 
10.00 - 10.15 Pause
10.15 – 12.00 Røde kors gatemegling og Trygg læring – workshop 
12.00 – 13.00 Lunsj 
13.00 – 13.45 Konfliktrådet – Ungdomsreaksjoner og familieråd
13.45 – 14.30 Evaluering i grupper 
14.30 - 15.00 Avslutning – Vel hjem


Foredragsholderne:

Dr. Annemieke Wolthuis is a children’s rights expert, researcher, trainer and mediator in the Netherlands. She is mainly working for Restorative Justice Nederland and a visiting teacher. She obtained her PhD at the Open University of the Netherlands in 2012. Her main research interests are in the field of youth justice, restorative justice and human rights/children’ rights. She is the vice chairperson of the European Forum for Restorative Justice, a member of the editorial board of a Dutch-Flemish journal on restorative justice and a substitute youth judge at the Court of Rotterdam. Her book Restorative Justice from a Children's Rights Perspective, edited together with Tim Chapman, was released in 2022:

Marlene Bruun Lauridsen er doktor i helsevitenskap (PhD), mindfulness instruktør, med hovedfag/master i pedagogikk og videreutdanning i oppsøkende arbeid. Hun har 15 års erfaring fra oppsøkende og psykososialt arbeid med ungdom og unge voksne innen barnevern, ungdomsinstitusjon, Utekontakten og som leder for LOSU (Landorganisasjonen for oppsøkende sosialt arbeid).

Hun er mekler i konfliktrådet og hovedinstruktør for Røde Kors Gatemekling – ikkevoldelig kommunikasjon og konflikthåndtering.

Forskningsinteresser; konflikthåndtering, traumebevisst arbeid, utvikling av tverrprofesjonell og mellommenneskelig kompetanse samt bruk av sirkelveiledning i kollektiv ivaretakelse av hjelperen.

Gunhild Solem. Styreleder og kursinstruktør for Trygg Læring. Trygg Læring er en organisasjon som arbeider for godt psykososialt læringsmiljø og gjenopprettende konfliktarbeid inn mot hele utdanningsløpet, barnehage til videregående skole. Gunhild Solem er avdelingsleder for elevtjenesten ved Etterstad vgs i Oslo. Hun har lang og bred erfaring i arbeid med ungdom som lærer og rådgiver i grunnskole og videregående skole og har vært mobbeombud i Rogaland. Gunhild er utdannet allmennlærer og har en master i Education and Development

Instruktører fra Røde Kors Gatemegling. Røde kors Gatemegling holder kurs for ungdom hvor de lærer om kommunikasjon, konflikthåndtering og megling. Noen av ungdommene blir meglere i eget lokalmiljø og gjør en viktig forebyggende innsats. Workshop


Priser:

Ikke-medlemmer                              4000,-

Medlemmer                                      3500,-

Dagpakker medlemmer                   1500,-

Dagpakker ikke medlemmer            2000,-

Kurspåmelding

Registreringen er lukket

Registrering for dette kurset ble lukket 31.03.2023