Dark Overlay

Grunnkurs

nov
Microsoft Teams, FO Viken, 0188 OSLO
  • (9. november)
  • (10. november)

Grunnkurs for tillitsvalgte og medlemmer arrangeres på Teams over 2 dager

Modulene i kurset er:

1. FO som organisasjon og litt om LO

2. Lønns- og arbeidsvilkår

3. Tillitsvalgtes rolle

Ved påmelding til kurs er det den epostadressen som står som primær adresse i medlemsregisteret som brukes. Dersom noen ønsker invitasjonen til det digitale kurset på en annen adresse, må dette angis.


Vi ønsker at dere har tatt FOs e-læringkurs «God Start» i forkant av kurset.


Medlemmer fra alle avtaleområder er velkommen til å delta.


Tillitsvalgte fra Viken vil bli prioritert ved stor søkning.


Kurset gir tillitsvalgte rett til permisjon, og permisjon søkes arbeidsgiver med følgende henvisning:

  • Kommune: Hovedavtalens Del B, § 3-6
  • Staten: Hovedavtalens § 39, pkt. 2
  • Spekter: Hovedavtalens §§ 26b (alle medlemmer) og 52 c (tillitsvalgte)
  • Virke: Tillegg til hovedavtalen, del 1, kap 3 § 3.2 b
  • NHO: Hovedavtalen mellom NHO og LO, § 5.8

Kurspåmelding

Registreringen er lukket

Registrering for dette kurset ble lukket 15.10.2021