Dark Overlay

Grunnkurs

jun
Quality Grand hotell - Steinkjer, 7709 STEINKJER
  • (12. juni)
  • (13. juni)

GRUNNKURS FOR NYE TILLITSVALGTE I TRØNDELAG 2019 12.-OG 13. JUNI 2019 PÅ STEINKJER

Vi inviterer alle nye tillitsvalgte i FO Trøndelag, samt medlemmer som kan tenke seg tillitsvalgtrollen, til vårt grunnkurs i 2019. Vi tar gjerne imot påmelding fra flere fra hver arbeidsplass. Alle nye tillitsvalgte må ta dette kurset. Vi ønsker at både tillitsvalgte på arbeidsplassene (Hovedavtaletillitsvalgte) og dere som er valgt inn i klubbstyrene /fylkesstyret (organisasjonstillitsvalgte) skal delta.

Vi ønsker at dere har tatt FOs e-læringkurs «God Start» i forkant av kurset.

Kurset gir basiskunnskap om:

  • ·        
  • ·        

Vi starter opp dag en kl. 10.00 og avslutter dag to kl.14.00. Nærmere informasjon samt program kommer etter påmelding.

Påmelding skjer ved å logge deg inn på www.fo.no , gå til kurs og konferanse og melde deg på via Web. Hvis du ikke greier å melde deg på via hjemmesiden vår kan du ta kontakt med fylkesavdelingene for hjelp. Ved at vi bruker digital påmelding vil kurset bli registrert på din side i framtiden.

Medlemmer fra alle avtaleområder er velkommen til å delta. Du får bekreftelse på din deltakelse etter påmeldingsfristen.

Påmeldingsfrist er snarest men innen 31.mai. 

Permisjon søkes arbeidsgiver.  Alle tillitsvalgte har krav på å delta i skolering.

Permisjon søkes etter §3-6 i Hovedavtalen for KS (kommunen)

Spekter (UNN ansatte) benytter §§26 og 52 i Hovedavtalen

Ansatte i Stat benytter Hovedavtalens §34.

FO Trøndelag vil dekke reise og oppholdsutgifter. Ved bruk av egen bil må dette avtales spesielt.

 

Spørsmål rettes til avdelingssekretær Nils Karlsholm tlf. 905 81 372

 

 Hjertelig velkommen J

Kurspåmelding

For å registrere deg på dette kurset må du logge deg inn.

Logg inn