Dark Overlay

Grunnkurs

jan
Smalgangen 42 B Kurslokalet FO Oslo/Akershus, 0188 OSLO
  • (13. januar)
  • (14. januar)

FO Akershus arrangerer grunnkurs for tillitvalgte og medlemmer

Gunnkurset har følgende temaer:

FO som organisasjon og litt om LO

Lønns- og arbeidsvilkår

Tillitsvalgtes rolle, rettigheter og plikter

Litt om medbestemmelse


Kurset går over 2 dager 14. og 14. januar i Smalgangen 42B. Begge dager fra 09:00 til 15:00. Det vil bli servert lunsj.

I tillegg er det annonsert en dag som bare handler om tariffavtalen i KS. Det er denne avtalen som gjelder i alle kommuner utenom Oslo. NB egen påmelding.


Kurspåmelding

For å registrere deg på dette kurset må du logge deg inn.

Logg inn