Dark Overlay

Grunnkurs for nye tillitsvalgte - alle tariffområder

feb
Quality Grand hotell Kongsberg, 3611 KONGSBERG
 • (10. februar)
 • (11. februar)

FO Buskerud /Viken, FO Vestfold Telemark og FO Agder inviterer nye FO – tillitsvalgte til GRUNNKURS FOR TILLITSVALGTE Kurset er beregnet på nyvalgte tillitsvalgte fra alle tariffområder i FO Viken, FO Vestfold og Telemark og FO Agder Dato: mandag 10. februar - tirsdag 11. februar 2020 Oppstart 10.02 kl. 10 00 – avslutning 11 02 kl. 14.00 Sted: Quality Grand Hotel, Chr. Augustsgt. 2, Kongsberg – overnatting for alle som ønsker det. Det er også mulighet for overnatting fra søndag kveld for deltakere med lang reisevei! Ta da kontakt med FO Buskerud.

Tema for kurset:

 • FO som organisasjon – din plass i FO
 • Lønns- og arbeidsvilkår: om tariffavtaler/overenskomster – arbeidsmiljøloven  
 • Tillitsvalgtes rolle, rettigheter og plikter. Hovedavtalene. 
 • Medlemshenvendelser – medlemssaker – drøftinger – forhandlinger

Kurset er gratis, hotellopphold og reiseutgifter blir dekket.

Kursansvarlige er fylkessekretærene i Viken (Buskerud), Vestfold og Telemark og Agder.  

Tillitsvalgte har rett til permisjon med lønn!

Rett til permisjon er hjemlet i

 • KS (kommuner og fylkeskommune): Hovedavtalen Del B, § 3-6.
 • Spekter (helseforetakene): Hovedavtalen § 52
 • Staten (Bufetat, kriminalomsorgen, høyskoler mm): Hovedavtalen § 39.2
 • Virke (private organisasjoner): Overenskomstene, tillegg til Hovedavtalen (del1), § 3.2b)
 • NHO (private virksomheter); Hovedavtalene LO – NHO § 5-8 (ikke krav på med lønn, men FO kan dekke tapt arbeidsfortjeneste)  

 Påmelding på kursportalen (www.fo.no a kurs og konferanser) innen 24.01.2020 

Dersom du ikke ønsker/trenger overnatting er fristen 04.02.2020

  Med vennlig hilsen FO kursregion sør / Viken

v/ FO Buskerud / FO Viken                         

Kurspåmelding

For å registrere deg på dette kurset må du logge deg inn.

Logg inn