Dark Overlay

Grunnkurs for nye tillitsvalgte

sep
FO Innlandet, 2615 LILLEHAMMER
  • (27. september)
  • (28. september)

De tillitsvalgte på arbeidsplassene er FOs viktigste medlemsfordel. FO Innlandet inviterer derfor til grunnkurs for nye tillitsvalgte. Kurset gir en innføring i rollen som tillitsvalgt og det mest grunnleggende i lov- og avtaleverket. Vi vil også gi viktig basiskunnskap om FO og FO Innlandet.

Program og innhold i kurs

Onsdag 27. september 2023

Kl. 09.30- 15.30

Velkommen, presentasjon av deltakere
FO som organisasjon
Lunsj
Lønns- og arbeidsvilkår

Torsdag 28. september 2023

Kl. 09.30-15.00

Tillitsvalgtes rolle, rettigheter og plikter
Lunsj
Drøftinger og forhandlinger
Oppsummering/avslutning

Kursholdere:

Kristin Ulveseth og Aina Mikalsen
Fylkessekretærer, FO Innlandet

Kurset avholdes i FO Innlandets lokaler i Lillehammer. Fåberggata 126 E, 2615 Lillehammer.

FO dekker reiseutgifter. Ved lang reisevei kan vi også dekke utgifter til overnatting.
Dersom du har behov for overnatting så er det fint om du oppgir det i påmeldingen.


Medlemmer fra alle avtaleområder er velkommen til å delta. 

Kurset gir tillitsvalgte rett til permisjon, og permisjon søkes arbeidsgiver med følgende henvisning:

  • Kommune: Hovedavtalens Del B, § 3-6
  • Staten: Hovedavtalens § 39, pkt. 2
  • Spekter: Hovedavtalens §§ 26b og 52 c
  • Virke: Tillegg til hovedavtalen, del 1, kap 3 § 3.2 b
  • NHO: Hovedavtalen mellom NHO og LO, § 5.8

Kurspåmelding

Registreringen er lukket

Registrering for dette kurset ble lukket 21.09.2023