Dark Overlay

Grunnkurs for nye tillitsvalgte

des
Folkets Hus Hamar, 2317 HAMAR

Vi inviterer alle nye tillitsvalgte i FO Hedmark og Oppland, samt medlemmer som kan tenke seg tillitsvalgtrollen, til vårt grunnkurs. Vi tar gjerne imot påmelding fra flere fra hver arbeidsplass. Vi ønsker at både tillitsvalgte på arbeidsplassene og dere som er valgt inn i klubbstyrene skal delta.

Kurset gir basiskunnskap om:

  • FO og LO som organisasjon 
  • Lønns- og arbeidsvilkår 
  • Tillitsvalgtes rolle, rettigheter og plikter 
  • Drøftinger og forhandlinger 
  •  Kurs og skolering

 

Vi ønsker at dere har tatt FOs e-læringkurs «God Start» i forkant av kurset.


Vi starter opp dag en kl. 09.30 og avslutter dag to kl.14.30. Nærmere informasjon samt program kommer etter påmelding. Kurset avholdes i FO Hedmarks lokaler i Folkets hus i Hamar.

Påmelding skjer ved å logge deg inn på www.fo.no , gå til kurs og konferanse og melde deg på via Web. Hvis du ikke greier å melde deg på via hjemmesiden vår kan du ta kontakt med fylkesavdelingen for hjelp.

Påmeldingsfrist er snarest men innen 28.november 2019. 


Medlemmer fra alle avtaleområder er velkommen til å delta.

Permisjon søkes arbeidsgiver. Kurset gir tillitvalgte rett til permisjon:

  • Kommune (KS): Hovedavtalens del B, §3-6 
  • Spekter: Hovedavtalen §§ 26 og 52
  • Staten: Hovedavtalens § 39, pkt. 2
  • Dersom du tilhører et annet tariffområde kan du ta kontakt for bistand til å finne permisjonshjemmel.

 

FO vil dekke reiseutgifter. Ved lang reisevei kan vi også dekke utgifter til overnatting.

Har du spørsmål kan du kontakte fylkessekretær Kristin Ulveseth på tlf. 47618768.

Kurspåmelding

For å registrere deg på dette kurset må du logge deg inn.

Logg inn