Dark Overlay

Grunnkurs for nye tillitsvalgte

okt
FO Innlandet, 2615 LILLEHAMMER
 • (28. oktober)
 • (29. oktober)

De tillitsvalgte på arbeidsplassene er FOs viktigste medlemsfordel. FO Innlandet inviterer derfor til grunnkurs for nye tillitsvalgte. Kurset gir en innføring i rollen som tillitsvalgt og det mest grunnleggende i lov- og avtaleverket. Vi vil også gi viktig basiskunnskap om FO og FO Innlandet.

Kurset starter opp dag en kl. 09.30 og avslutter dag to kl.14.30. Nærmere informasjon samt program kommer etter påmelding. Kurset avholdes i FO Innlandets lokaler i Lillehammer.

Påmelding skjer ved å logge deg inn på www.fo.no , gå til kurs og konferanse og melde deg på via Web. Hvis du ikke greier å melde deg på via hjemmesiden vår kan du ta kontakt med Kristin Ulveseth på tlf. 47618768 for hjelp.

FO vil dekke reiseutgifter. Ved lang reisevei kan vi også dekke utgifter til overnatting. Dersom du har behov for overnatting så er det fint om du oppgir det i påmeldingen.


Kurset gir basiskunnskap om:

 • FO og LO som organisasjon 
 • Lønns- og arbeidsvilkår
 • Tillitsvalgtes rolle, rettigheter og plikter 
 • Drøftinger og forhandlinger 
 •  Kurs og skolering

 

Vi ønsker at dere har tatt FOs e-læringkurs «God Start» i forkant av kurset.


Medlemmer fra alle avtaleområder er velkommen til å delta. 


Kurset gir tillitsvalgte rett til permisjon, og permisjon søkes arbeidsgiver med følgende henvisning:

 • Kommune: Hovedavtalens Del B, § 3-6
 • Staten: Hovedavtalens § 39, pkt. 2
 • Spekter: Hovedavtalens §§ 26b og 52 c
 • Virke: Tillegg til hovedavtalen, del 1, kap 3 § 3.2 b
 • NHO: Hovedavtalen mellom NHO og LO, § 5.8

Kurspåmelding

Registreringen er lukket

Registrering for dette kurset ble lukket 14.10.2020