Dark Overlay

Grunnkurs for tillitsvalgte

des
Scandic Sunnfjord Hotel, 6800 FØRDE
 • (6. desember)
 • (7. desember)

Grunnkurs for alle tillitsvalgte i FO Vestland, uavhengig av tariffområde

Grunnleggende tillitsvalgtopplæring, som bør komme før øvrige kurs.

På kurset er vi innom følgende tema: 

 

  • Fellesorganisasjonen (FO) som organisasjon  
  • Forholdet til LO  
  • Lønns- og arbeidsvilkår 
  • Tillitsvalgtes rolle, rettigheter og plikter 
  • Drøftinger og forhandlinger 
  • Tillitsvalgtes hverdag 
  • Medlemsarkivet


Du har rett til permisjon etter følgende bestemmelser: 


KS - Hovedavtalens Del B § 3–6, som gjelder TV i kommuner og fylkeskommuner 

VIRKE – Tillegg til Hovedavtalen, del 1, Kap. 3 § 3.2 b 

SPEKTER – Hovedavtalens §§ 26b og 52c  

STAT – Hovedavtalen i STATEN § 39-2  

NHO – Hovedavtalen mellom NHO og LO, § 5.8 

 

Kurset er gratis. Kost- og opphold dekkes av FO. Reiseutgifter dekkes etter billigste reisemåte, og de som har behov for overnatting grunnet lang reisevei, får dekket det.   Påmelding i kursportalen på hjemmesiden https://www.fo.no/vestland/ Trenger du hjelp for å logge deg inn, så ring oss på tlf 476 77¿999.  


Velkommen!

Kurspåmelding

For å registrere deg på dette kurset må du logge deg inn.

Logg inn