Dark Overlay

Grunnkurs for tillitsvalgte - Førde

nov
Scandic Sunnfjord Hotel, 6800 FØRDE
 • (29. november)
 • (30. november)

FO Vestland arrangerer grunnkurs for tillitsvalgte - Førde

Grunnleggende tillitsvalgtopplæring, som bør komme før øvrige kurs. Det er en forutsetning at e-læringsprogrammet "God  start" er gjennomført før kurset.

På kurset er vi innom følgende tema:

 • Fellesorganisasjonen (FO) som organisasjon og forholdet til LO
 • Lønns- og arbeidsvilkår

 • Tillitsvalgtes hverdag- tillitsvalgtrollen, rettigheter og plikter

 • Drøftinger og forhandlinger

 • Medlemsarkivet


Du har rett til permisjon etter følgende bestemmelser: 


 • KS - Hovedavtalens Del B § 3–6, som gjelder TV i kommuner og fylkeskommuner 

 • VIRKE – Tillegg til Hovedavtalen, del 1, Kap. 3 § 3.2 b 

 • SPEKTER – Hovedavtalens §§ 26b og 52c  

 • STAT – Hovedavtalen i STATEN § 39-2  

 • NHO – Hovedavtalen mellom NHO og LO, § 5.8 

 

Kurset er gratis. Kost- og opphold dekkes av FO. Reiseutgifter dekkes etter billigste reisemåte, og de som har behov for overnatting grunnet lang reisevei, får dekket det.   Påmelding i kursportalen på hjemmesiden https://www.fo.no/vestland/ Trenger du hjelp for å logge deg inn, så ring oss på tlf 476 77¿999.  


Velkommen!

Kurspåmelding

Registreringen er lukket

Registrering for dette kurset ble lukket 25.11.2023