Dark Overlay

Grunnkurs for tillitsvalgte i FO Oslo

nov
FO Oslo sine lokaler i Smalgangen 42B, 0188 OSLO
  • (1. november)
  • (2. november)
  • (3. november)

FO Oslo holder 3 dagers grunnkurs for tillitsvalgte kl. 09.00 - 16.00. Kurset tar for seg grunnleggende kunnskaper for tillitsvalgtrollen.

FO Oslo inviterer nye tillitsvalgte til 3 dagers grunnkurs kl. 09.00 - 16.00.

Kurset gir en innføring i rollen som tillitsvalgt og det mest grunnleggende i lov- og avtaleverket.

Vi vil også gi viktig basiskunnskap om FO og FO Oslo, om klubbenes rolle osv.

Kurset gir tillitsvalgte rett til permisjon etter hovedavtalene:

- Oslo kommune: Hovedavtalens §16 e

- VIRKE/HUK-området: Tillegg til hovedavtalen (del 1) Kap. 3, pkt. 3.1 og 3.2, jf. Hovedavtalen LO-VIRKE

- Staten: Hovedavtalens §34, pkt. 1

- NHO: Hovedavtalen LO og NHO §5-8

- Spekter: Hovedavtalens § 52 b


Meld gjerne fra om allergier/intoleranser og eventuelt annet på e-post post@oslo.fo.no

Kurspåmelding

For å registrere deg på dette kurset må du logge deg inn.

Logg inn