Dark Overlay

Grunnkurs tillitsvalgte

mai
Sunnfjord Hotell, Førde, 6800 FØRDE

Grunnkurs for alle tillitsvalgte, uavhengig av tariffområde. Dette er grunnleggande tillitsvalgtopplæring som bør komme før øvrige kurs og skulering.

Sted: Sunnford hotell, Førde

Tid: 29. mai, kl. 10.00 til 15.30

 

Grunnleggande tillitsvalgtopplæring, som bør komme før øvrige kurs. Også ein fordel om e-læringsprogrammet «God start» er gjennomgått før kurset.

 

På kurset er vi innom følgande tema:

 

 • Fellesorganisasjonen (FO) som organisasjon
 • Forholdet til LO
 • Lønns- og arbeidsvilkår
 • Tillitsvalgtes si rolle, rettar og plikter
 • Drøftingar og forhandlingar
 • Tillitsvalgte sin kvardag
 •  
 • På alle avtaleområder har vi ein hovudavtale (HA). HA inneheld retningslinjer og reglar som omhandlar samspelet mellom arbeidsgjevar og fagforening/tillitsvalgte. Det er HA som gjev oss rett til å oppnevne tillitsvalgte på alle arbeidsplassane. Den fortel kva rettar og plikter tillitsvalgte og arbeidsgjevar har ovanfor kvarandre.
 •  
 • Permisjonsrettar og tillitsvalgte sin rett til fri fra ordinært arbeid finn vi i HA. Den gjennomgåande hovudregel er at ein skal få nødvendig fri for å kunne utføre vervet som hovedtillitsvalgt.
 •  
 • Du har rett til permisjon etter følgande bestemmingaa:
 • KS Hovedavtalens Del B § 3–6, som gjelder TV i kommunar og fylkeskommunar
 • VIRKE – Tillegg til Hovedavtalen, del 1, Kap. 3 § 3.2 b
 • SPEKTER – Hovedavtalens §§ 26b og 52c
 • STAT – Hovedavtalen i STATEN § 39-2
 • NHO – Hovedavtalen mellom NHO og LO, § 5.8
 •  
 • Kurset er gratis. Kost- og opphold dekkes av FO. Reiseutgifter dekkes etter billigste reisemåte og de som trenger overnatting får dekket det. Fint om du ringer oss så vi kan bestille rom til deg.
 •  
 • Påmelding: I kursportalen på heimesida www.fo.no Treng du hjelp for å logge deg inn, så ring oss på tlf 913 62737.
 •  
 • Påmeldingsfrist: 23. mai 2019
 •  
 • Velkommen !!!

Kurspåmelding

Registreringen er lukket

Registrering for dette kurset ble lukket 10.05.2019