Dark Overlay

Grunnskolering for Tillitsvalgte i FO Viken

apr
Thon Hotel Halden, Langbrygga 1, 1767 HALDEN
  • (12. april)
  • (13. april)
  • (14. april)

Kurset varer over tre hele dager, kostnader til reise og opphold dekkes av FO. Lokasjon Thon Hotel Halden 12. til 14. April

Kurset gir basiskunnskap om:

  • FO som organisasjon og litt om LO
  • Lønns- og arbeidsvilkår
  • Tillitsvalgtes rolle, rettigheter og plikter
  • Drøftinger og forhandlinger 
  • Øvrige kurs og skoleringen   


Praktisk:
Kurset går alle dager fra kl. 09:00 - 15.00.
Program og annet kursmateriell får du utdelt ved kursstart.
Dersom du trenger overnatting pga lang reise vei dagen før kurs start, kryss av på dette ved påmelding.

Kryss også av for overnatting dersom du ønsker det under hele kurset. 

Husk og oppgi om du har noen allergier.


Kurset gir tillitsvalgte rett til permisjon etter hovedavtalen:
Hovedavtalen KS: § 3-6
VIRKE/HUK-området: Tillegg til hovedavtalen (del 1) Kap. 3, pkt. 3.1 og 3.2, jf. Hovedavtalen LO-VIRKE
Staten: Hovedavtalens §34, pkt. 1
Spekter: Hovedavtalens §52 b


Maks 20 deltagere

Påmeldingsfrist: 9. mars 2023

Bekreftelse vedrørende påmelding kan du se ved å logge deg på fo.no, og på e-post.

Spørsmål om kurset kan rettes til FO Viken ved Anne-Marit Svenneby anne.marit.svenneby@fo.no mobil 91375657

Kurspåmelding

Registreringen er lukket

Registrering for dette kurset ble lukket 09.03.2023