Dark Overlay

HØSTKONFERANSEN 2023

nov
Folkets Hus AS Drammen, Øvre torggate 9, 3017 DRAMMEN

Årets høstkonferanse skal ha brukermedvirkning som tema. Vi vil belyse brukermedvirkning i flere av FO profesjonenes kjerneområder.

Profesjonsutvalget i FO Viken  arrangere den årlige høstkonferansen 30. november på Folkets Hus i Drammen.

Temaet er «Brukermedvirkning»

Ole Petter Askheim innleder konferansen, Ole Petter er en nestor innenfor tema, den siste boka hans heter  "Brukermedvirkningens mange ansikter"

 Vi vil se på hvordan brukermedvirkning kan, bør eller kommer, til uttrykk i de ulike kjerneområdene til våre medlemmer.

 

  • På NAV
  • I Barnevernstjenesten
  • I psykisk helse og rus
  • I tjenestene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

 

Foreleser Ole Petter Askheim

Linn Løvlie Slette SOR

Vi jobber med å finne flere innledere.

Kurspåmelding

Registreringen er lukket

Registrering for dette kurset ble lukket 09.11.2023