Dark Overlay

Hvordan har Koronapandemien påvirket det sosialfaglige arbeidet?

nov
FO Forbundskontor, 0183 OSLO

Profesjonsfaglig utvalg for sosionomene ved FO Oslo, inviterer til et frokostseminar tirsdag 17.11.20, kl. 08:30 – 10:00. I mars ble Norge, grunnet Covid-19, stengt ned og over natten fikk vi en endring i arbeidshverdagen som har påvirket oss på ulike måter. Mange ble henvist til hjemmekontor, slik at grensen mellom fritid og arbeid ble utvisket og arbeidsfellesskapet ble endret. Hjemmekontor forandret saks- klient- og pasientbehandlernes kontakt med sine brukere/pasienter. På sykehusene ble det innført strenge regler angående smittevern og NAV fikk et økt press både på mottakssiden og saksbehandlingssiden og oppfølgingen av brukerne ble annerledes.

Covid-19 har forandret vår arbeidshverdag betraktelig. I frokostseminaret vil vi rette søkelyset på om og hvordan denne situasjonen har påvirket vår mulighet til å utøve sosialfaglig arbeid.

Innleder: Hanne Glemmestad, medlem av AU og leder for profesjonsrådet.

Innledere: Representanter fra NAV kommune og Lovisenberg:

  • Hvilke erfaringer har vi gjort oss mtp. arbeidssituasjonen, -miljøet og
    bruker-/pasientkontakten
  • Hva kan vi lære av dette til bruk for fremtiden?


Påmelding: www.fo.no/oslo eller til post@oslo.fo.no

Påmeldingsfrist: onsdag 05.11.20

Sted: FO, Mariboesgate 13, Oslo.
Det tas forbehold om at seminaret arrangeres som et webinar hvis det ikke er forsvarlig å avholde seminaret fysisk.

Tid: Tirsdag 17.11.2020, kl. 08:30 – 10:00. Det blir servert frokost fra kl. 08:30 (hvis det avholdes fysisk).

Informasjon om hvordan frokostseminaret avholdes, blir sendt ut når vi vet hvor mange som har meldt seg på

Frokostseminaret er gratis for FO medlemmer og de som ønsker å bli medlem av FO

 

Vel møtt!

Profesjonsfaglig utvalg for sosionomene FO Oslo


Kurspåmelding

For å registrere deg på dette kurset må du logge deg inn.

Logg inn