Dark Overlay

Hvordan påvirker emosjonelt arbeid oss sosialarbeidere!

jun
Folkets Hus Stavanger, Løkkeveien 22, 4008 STAVANGER

FO Rogaland inviterer til gratis fagkonferanse for alle medlemmer i FO Rogaland Onsdag 14 juni 2023 kl. 09.00 – 16.00 på Folkets Hus i Stavanger «Emosjonelt arbeid: Hvordan dette påvirker oss og hvordan vi kan jobbe med dette på egen arbeidsplass for å forebygge sykefraværet».

Program for dagen:

09.00- 09.30 Registrering og kaffe

 

09.30 – 12.00 Solveig Ose: «Prisen for å bry seg»

"Belastning knyttet til det å være eksponert for andre mennesker kan utgjøre så mye som 30-40 prosent av sykefraværet blant dem som jobber i førstelinja i det offentlige" Uttalelsen er fra KLPs arbeidslivsrapport fra 2022. Solveig Ose har forsket på langtidsfravær for dem som jobber med stor emosjonell belastning.

12..00 - 13.00 Lunsj

13.00 – 16.00 Didrik Hægeland: «Omsorgstretthet»
                       "Hvordan beskytte meg og ta vare på meg? Omsorgstretthet er helt sentralt å forholde seg til i et yrke som hjelper"

 

Foredragsholderne:

Solveig Osborg Ose har doktorgrad i samfunnsøkonomi og arbeider som seniorforsker i SINTEF. Hun har forsket på sykefravær og arbeidsbetingelser i mange år. De siste årene har hun særlig vært opptatt av hvordan vernet av ansatte fungerer i offentlig sektor. Hun vil videreutvikle vernetenkningen i arbeidslivet for å redusere helseproblemer som skyldes arbeid, og har tatt til orde for at HMS-innsatsen også må forebygge helseproblemer på både kort og lang sikt. Ose er aktiv i samfunnsdebatten og er en etterspurt foredragsholder".

Didrik Hægeland, psykologspesialist, gir et morsomt, inspirerende og litt rørende foredrag om omsorgstretthet, egenomsorg og håp. Hægeland er opptatt av hjelpere som står i hjelperollen hele yrkeskarrieren til en blir pensjonist. Empatiske møter med menneskers avmakt og psykiske smerte er meningsfulle først og fremst. Samtidig kan det skje noe med hjelperen underveis. Flere kilder til jobbstress spiller inn i dette systemet. Utfordringen blir å ivareta jobbtrivsel, stolthet i arbeidet, egenomsorg og kollegastøtte. Hægeland har mye på hjertet. Han omtales som en pedagog som formidler kompliserte temaer på en lettfattelig og morsom måte".

Både Ose og Hægeland er opptatt av viktigheten av å anerkjenne hvordan det er å møte mennesker i belastende livssituasjoner og at dette må være et tema i arbeidslivet. 

 

Konferansen er gratis for FO Rogaland sine medlemmer, men en må søke arbeidsgiver om dekking av reise, evt. overnatting og permisjon med lønn. 

 

Siste frist for påmelding er 7 juni 2023! Det blir første dame/mann til mølla-prinsippet da vi har et visst antall plasser.

Alle må melde seg på via FO Rogaland sin kursportal. Påmelding er bindende.

Kurspåmelding

For å registrere deg på dette kurset må du logge deg inn.

Logg inn