Dark Overlay

Hvordan står det til med sosialt arbeid i NAV?

mai
Anker Hotell, Storgata 55, 0506 OSLO

En forutsetning for å nå ambisjonene i NAV-reformen er at en legger til grunn arbeidsfeltet i sosialtjenesteloven og tar i bruk og videreutvikler den sosialfaglige kompetansen i NAV-kontorene.

Profesjonsutvalget for sosionomer i FO Oslo inviterer til et halvdags seminar på Anker Hotel, Storgata 55, tirsdag 14. mai 2019 kl. 09:00 – 12:00.

Innleder er FO-medlem og sosionom Åse Tea Bachke som blant annet vil snakke om ungdom og arbeidsinkludering. Hun har master i sosialt arbeid og videreutdanning i helse– og sosial forvaltning, helse- og sosialpolitikk og policy-analyse. Hun er avdelingsleder for sosial- og arbeid ved NAV Nesodden og aktuell med «Helhetlig oppfølging og arbeidsinkludering» av ungdom, bosatte flyktninger og deltagere i kvalifiseringsprogrammet. Hun har også vært ansatt ved Arbeids- og velferdsdirektoratet i flere år. Bachke er en meget engasjerende foreleser og skapte god stemning og «temperatur» på et av FOs arrangementer under fjorårets Arendalsuke.
En forutsetning for å nå ambisjonene i NAV-reformen er at en legger til grunn arbeidsfeltet i sosialtjenesteloven og tar i bruk og videreutvikler den sosialfaglige kompetansen i NAV-kontorene, mener Bachke. Hun vil gi to eksempler på dette.
Seminaret passer for alle som er opptatt av sosialt arbeid i NAV og engasjert i sosialt arbeids vilkår i en moderne velferdsstat.
Konferansen er gratis for FO-medlemmene. Ikke-medlemmer må betale kr. 250.- i konferanseavgift.

FO-medlemmer melder seg på ved å logge på med medlemsnummer på www.fo.no
Ikke-medlemmer melder seg på ved å sende epost til
post@oslo.fo.no

Det er en enkel bevertning.

Velkommen til et spennende og nyttig seminar! 

Påmeldingsfrist: 01. mai 2019.

Kurspåmelding

For å registrere deg på dette kurset må du logge deg inn.

Logg inn