Dark Overlay

Klubbkonferanse

augsep
Unike Grand Hotel, 3179 ÅSGÅRDSTRAND
  • (31. august)
  • (1. september)

Vi invitererer til Klubbkonferanse for klubbene i FO viken. Hver klubb har 3 plasser, hvis enkelte klubber har har flere enn denne som ønsker og delta så settes disse opp på en venteliste, og blir tildelt de plassene som ikke blir fylt opp av andre klubber. dette er den første av to Klubbkonferanser (den andre er i fr.stad 14-15 september)

Normal 0 21 false false false NO-BOK X-NONE X-NONEProgammet er som følger


Mandag 31. august

11.00 Velkommen og presentasjon av klubbene

11.30 Profesjonsarbeid i klubbene

            Hvordan bruke profesjonsforbundet FO i vervearbeidet?

            Innledning ved Gry Juvelid

12.45 Lunch

14.00.   Unntaksåret 2020 – tariff   fylkessekretær

15.30   Konflikter og arbeidsrett

            Fra lokal tillitsvalgt til LO juristene

   

Tirsdag 1.  september

09.00   Medbestemmelse og påvirkning.

            Ingunn Strand Johansen

 

10.30   Tariff arbeide 2020-2021  Fylkesekretærene

11.00   Hvordan bli en superverver

            Anne Marit og David

 

11.30 Lunch og utsjekk

 

13.00   Klubbarbeidet

            Hvordan bygge og vedlikeholde en klubb og hva ønsker vi av det nye Viken

 

Endringer i programmet kan forekomme.

           

Rett til fri for tillitsvalgte:

KS: Hovedavtalens Del B § 3–6

Spekter: Hovedavtalen § 52

Kurspåmelding

For å registrere deg på dette kurset må du logge deg inn.

Logg inn