Dark Overlay

Kommuneøkonomi og omstilling

okt
Microsoft Teams, FO Møre og Romsdal, 6509 KRISTIANSUND N
  • (28. oktober)
  • (29. oktober)

FO Møre og Romsdal tilbyr tillitsvalgte skolering på området kommuneøkonomi og omstilling. Kurset består av tre moduler. Kurset har som mål å sette tillitsvalgte bedre i stand til å forstå prosessene i kommunen slik at man kan bli bedre i stand til å påvirke og medvirke.

Kurs i kommuneøkonomi og omstilling modul 1 vil komme inn på følgende tema:


- Hva er kommuneøkonomi

- Hvorfor der et er viktig å kunne noe om kommuneøkonomi

- Tillitsvalgtes medvirkning – hvor skjer beslutningene og hva kan påvirkes

- Hvor kommer inntektene fra - frie og bundne tilskudd

- Trepartssamarbeid i kommunene og i virksomhetsområdene

- Hva skal jeg se etter?Modul 2 vil komme inn på følgende tema:

- Tillitsvalgtes rolle i omstillingsarbeid

- Omstilling for arbeidstaker

- Omstilling for virksomheten


Kurs i kommuneøkonomi og omstilling modul 3 vil komme inn på følgende tema:

- Tillitsvalgtes rolle i nedbemanning

- Krav til prosess før tiltak besluttes

- Forutsetninger for nedbemanning

- Formelt rammeverk i lov og tariffavtale

- Utvalgskrets og kriterier for utvelgelse
Kurset vil bli avholdt på teams og deltakerne får tilsendt link til teams i forkant av kurset.

Kurset gir rett til permisjon for tillitsvalgte. For tillitsvalgte innen KS søkes permisjon etter hovedavtalens bestemmelser del B §3-6.Har du spørsmål? Ta kontakt med fylkessekretær Cecilie Veibust (cecilie.veibust@fo.no) eller Hilde Brunsvik (hilde.brunsvik@fo.no).

Kurspåmelding

For å registrere deg på dette kurset må du logge deg inn.

Logg inn