Dark Overlay

Kurs i kommuneøkonomi og omstilling (modul 3)

des
Teams, FO Innlandet, 2615 LILLEHAMMER

FO Innlandet ønsker å tilby tillitsvalgte skolering på området kommuneøkonomi og omstilling. Kurset består av tre moduler og det vil være en fordel å delta på alle modulene. Kurset har som mål å sette tillitsvalgte bedre i stand til å forstå prosessene i kommunen slik at man kan bli bedre i stand til å påvirke og medvirke. Modul 3 tar for seg Omstilling og nedbemanning.

Kurs i kommuneøkonomi og omstilling modul 3 vil komme inn på følgende tema:

- Tillitsvalgtes rolle i nedbemanning

- Krav til prosess før tiltak besluttes

- Forutsetninger for nedbemanning

- Formelt rammeverk i lov og tariffavtale

- Utvalgskrets og kriterier for utvelgelse


Kurset vil bli avholdt på teams og deltakerne får tilsendt link til Teamsmøte i forkant av kurset.

Kurset gir rett til permisjon for tillitsvalgte. For tillitsvalgte innen KS søkes permisjon etter hovedavtalens bestemmelser del B §3-6.


Har du spørsmål? Ta kontakt med fylkessekretær Kristin Ulveseth tlf. 47618768 eller kristin.ulveseth@fo.no.

Kurspåmelding

For å registrere deg på dette kurset må du logge deg inn.

Logg inn