Dark Overlay

Kurs i lokale forhandlinger i kommunene

jun
Unike Grand Hotel, 3179 ÅSGÅRDSTRAND
  • (3. juni)
  • (4. juni)

Kurs i lokale forhandlinger for de forskjellige kapitlene i HTA.

Kurset er en blanding av forelesninger og gruppearbeid/rollespill som har som må å sette lokale tillitsvalgte i stand til å føre forhandlinger på medlemmenes vegne. Kurset gjennomgår resultatet av hovedoppgjøret, prinsippene for lønnsdannelse, forhandlingsbestemmelsene og andre forhold av betydning.

Kurset er gratis. Reiseutgifter dekkes. 

Kurspåmelding

Registreringen er lukket

Registrering for dette kurset ble lukket 26.04.2020