Dark Overlay

Kurs i lokale forhandlinger KS

sep
Scandic Nidelven, 7010 TRONDHEIM

FO Trøndelag inviterer tillitsvalgte og forhandlingsutvalg i kommuner og fylkeskommunen til opplæring om lokale forhandlinger og tariffoppgjøret 2021.

Kurset er beregnet på tillitsvalgte i kommunene/fylkeskommunen som skal delta i lokale forhandlinger eller som ønsker å lære om forhandlinger.


Tema for kurset:

  • Resultat fra mellomoppgjøret 2021
  • Forberedelse til lokale forhandlinger
  • ARP: aktivitets- og redegjørelsesplikten
  • Lokal lønnspolitikk og lønnspolitisk drøftingsmøte
  • Forhandlingsbestemmelser og god forhandlingsskikk


Kurset er basert på forelesninger og praktiske oppgaver. 

Kurset kan, med kort varsel, bli endret til digital gjennomføring, dersom smittesituasjonen skulle tilsi det.

Tillitsvalgte (inkl. valgte forhandlingsutvalg) har rett til permisjon med hjemmel i Hovedavtalen i KS, del B, § 3-6. Plasstillitsvalgte/medlemmer i forhandlingsutvalg som får avslag på permisjon med lønn, kan etter avklaring, få dekket tapt arbeidsfortjeneste. Reise dekkes etter billigste reisemåte. Pga pandemien, kan bil også benyttes. Det er mulighet for overnatting fra dagen før, for de med lang reisevei.

Bekreftelse på plass, sendes ut senest etter påmeldingsfristen er utløpt. All kommunikasjon vil bli sendt til den epostadresse som er oppgitt i medlemsregisteret. 

Spørsmål om kurset eller vansker med påmelding - ta kontakt med fylkessekretær Marit Bosness, 94140042 eller marit.bosness@fo.no

Kurspåmelding

For å registrere deg på dette kurset må du logge deg inn.

Logg inn