Dark Overlay

Kurs i Lov-, og avtaleverk for Oslo kommune

nov
Scandic Solli, 0202 OSLO
  • (17. november)
  • (18. november)

FO Oslo arrangerer kurs i lov- og avtaleverk for tillitsvalgte i Oslo kommune. Kurset tar for seg hovedavtalen, tariffavtalen og relevant lovverk i Oslo kommune. Kurset er aktuelt for tillitsvalgte i Oslo kommune.

Kurset er et ledd i grunnopplæringen av tillitsvalgte. Målet er å gi deltakerne en innføring i de mest sentrale delene av avtaleverket i Oslo kommune og aktuelle lover som er viktig for lokalt tillitsvalgtarbeid. Kurset gir noe øvelse i hvordan lov- og avtaleverket kan brukes i praksis.

Kurset holdes av hovedtillitsvalgte i FO Oslo.

 

Tema:

*    Tillitsvalgtes rolle, rettigheter og plikter

*    Arbeidsmiljøloven

*    Hovedavtalen

*    Overenskomsten / tariffavtalen

*    Medbestemmelse

*    Tilsetting og stillingsvern m.m.

*    Arbeidstidsbestemmelser

 

Kursprogram med lov- og avtaleverket blir utdelt ved kursstart.

 

Rett til tjenestefri med lønn etter Hovedavtalen § 16 e for tillitsvalgte.

Kurspåmelding

For å registrere deg på dette kurset må du logge deg inn.

Logg inn