Dark Overlay

Kurs i turnusgodkjenning

sep
Quality Strand, Strandgata 15, 2815 GJØVIK

Tariffpolitisk utvalg i FO Innlandet ved Øystein Bryde og Aina Mikalsen tilbyr kurs i turnusgodkjenning til tillitsvalgte i FO Innlandet. Det blir arrangert tre like kurs på tre ulike datoer, slik at man kan velge det stedet og tiden som passer best. Kurset passer best for tillitsvalgte i kommune og avtaleområder som likner på kommunen.

Det er viktig at de tillitsvalgte er med i de prosessene som omhandler medlemmenes arbeidstid på arbeidsplassen. Dette kurset skal gjøre de tillitsvalgte bedre i stand til å kunne delta i arbeidet med å godkjenne turnuser på arbeidsplassen. Kurset vil blant annet inneholde:

  • Tillitsvalgtsrollen i turnusarbeid
  • Forberedelse til drøftingsmøte med arbeidsgiver
  • Hva skal en turnusavtale inneholde
  • Sjekkliste for godkjenning av turnus
Dersom du har lang reisevei kan du få dekket overnatting fra dagen før. Dette må angis i påmeldingen.

Kurset regnes som nødvendig opplæring for tillitsvalgte og du har krav på permisjon for å delta. Ved søknad om permisjon til arbeidsgiver må du henvise til følgende bestemmelser:

  • Kommune: Hovedavtalens Del B, § 3-6
  • Virke: Tillegg til hovedavtalen, del 1, kap 3 § 3.2 b
  • NHO: Hovedavtalen mellom NHO og LO, § 5.8

Kurspåmelding

Registreringen er lukket

Registrering for dette kurset ble lukket 25.08.2021