Dark Overlay

Kvinnekurs

mar
Støtvig Hotel Larkollen, 1560 LARKOLLEN
  • (14. mars)
  • (15. mars)
  • (16. mars)

For kvinner, med kvinner og av kvinner.

FO er et kvinnerikt forbund og har en lang tradisjon med å avholde kvinnekurs. Målet med kvinnekurset er at det skal gi kunnskap om kvinne- og likestillingshistorien og dagens likestillingssituasjon. Dette er kunnskap som vi mener er viktig for tillitsvalgte fordi den gir nødvendig innsikt i, og en dypere forståelse for, strukturer som ligger til grunn i dagens samfunn, arbeidslivet generelt og likelønnsproblematikken spesielt. 

Kvinnekurset gir også tillitsvalgte verktøy for å kunne utøve tillitsvalgtoppgavene på en bedre måte. Øvelsene i kurset vil ha kvinne- og likestillingspolitisk fokus, men kompetansen som opparbeides har overføringsverdi til alle områder en tillitsvalgt arbeider med. 

Hovedoverskriftene i kvinnekurset er: 

  • Historikk 
  • Tall, fakta, holdninger 
  • Kommunikasjon om kjønn i samfunnet 
  • Kjønn og påvirkningsarbeid 
  • Hersketeknikker 

Kursholdere er: Ingunn Strand Johansen FO Viken og Runa Hjertø FO Trøndelag 

Det er kun avsatt plass til 20 deltakere, av disse er det plass til fyll inn antall deltakere som er medlemmer uten verv som tillitsvalgt. 

 

Kvinnekurset er gratis og reiseutgifter refunderes ved innsending av utfylt reiseregning vedlagt kvitteringer/billetter. 


Kurspåmelding

Registreringen er lukket

Registrering for dette kurset ble lukket 29.01.2023