Dark Overlay

Landsstyremøte 2/2020 - 31. mars - 2. april 2020

mar
Elektronisk møte, 0186 OSLO

Det avholdes LS-møte 31. mars 2020. Møtet avholdes som et elektronisk møte

Selve møtet avholdes elektronisk.  

Sakspapirer til møtet er lagt ut på FOs intranett og i MyMeet innen fristen som var 4 uker før møtet avholdes.

Kurspåmelding

Registreringen er lukket

Registrering for dette kurset ble lukket 17.03.2020