Dark Overlay

Likelønnsfrokost: Lik lønn for arbeid av lik verdi

feb
Marieboes gate 13, Oslo

FO inviterer til Likelønnsfrokost der vi stiller spørsmålet: Lik lønn for arbeid av lik verdi - ønskedrøm eller realitet?

Kvinnedominerte yrker er underbetalt. Ser vi på hele arbeidsmarkedet under ett tjener kvinner dårligere enn menn. Hvorfor er det slik i det moderne Norge? Forskning viser at trekk ved frontfagsmodellen bidrar til fastlåste lønnsforskjeller. Og kvinnedominerte yrkes undervurderes. Hva må og kan gjøres for å drive likelønnsarbeidet fremover?

FO inviterer til Likelønnsfrokost der vi stiller spørsmålet: Lik lønn for arbeid av lik verdi - ønskedrøm eller realitet?

FO står i frontlinja for likelønn. De fleste av våre medlemmer arbeider i kvinnedominerte yrker i offentlig sektor. 80 prosent av medlemsmassen er kvinner med bachelorutdannelse som sosionomer, vernepleiere, og velferdsvitere.

Alle er velkommen og arrangementet er gratis!

Her er programmet:


08:00–08:30
Servering av frokost og mingling

08:30–08:35
Ordstyrer og FO-nestleder, Marianne Solberg ønsker velkommen

08:35–08:55
Ny rapport: Likelønn og det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. Forsker Mari Teigen, CORE – Senter for likestillingsforskning

08:55–09:05
Likelønn 2020: FO-leder Mimmi Kvisvik kommenterer CORE-rapporten og gir en status på likelønnsarbeidet

09:05–09:15
Aktivitets- og redegjørelsesplikten - et nytt verktøy i kampen for likelønn? Hanne Bjurstrøm, likestillings- og diskrimineringsombud

09:15–09:25
Hvordan vil LO sikre likelønn? Julie Lødrup, 1. sekretær i LO

09:25–09:35
Skal offentlig sektor få en større ramme enn frontfaget for å utjevne forskjeller? Roger Bjørnstad, samfunnspolitisk avdeling i LO.

09:35–09:55
Spørsmål/kommentarer fra salen

09:55–10:00
Oppsummering ved FO-leder Mimmi Kvisvik