Dark Overlay

Lokale lønnsforhandlinger i KS

jun
Bodø - Quality Hotel Ramsalt, 8006 BODØ
 • (18. juni)
 • (19. juni)

FO Nordland inviterer medlemmer i forhandlingsutvalg til informasjon om tariffoppgjøret 2024, og opplæring i lokale lønnsforhandlinger.

 

Tema vil være:

 • Tariffoppgjøret
 • Forhandlingsbestemmelsen
 • Forhandlingsteknikk
 • Utgangspunkt for forhandlingene
 • Forberedelse
 • Lokale drøftinger
 • Lokal lønnspolitikk
 • Rett og plikt til å forhandle
 • Kapittel 4
 • Tvist - organisatorisk behandling eller lokal nemnd
 • Kapittel 3 og 5
 • Praktisk tilnærming

Permisjon: Deltakerne søker permisjon med lønn etter følgende hjemmel: Hovedavtalen i KS § 3.6.

Kurspåmelding

Registreringen er lukket

Registrering for dette kurset ble lukket 01.06.2024