Dark Overlay

Lyngørkonferansen 2019

aug
Bokhotellet Lyngørporten, 4912 GJEVING
  • (29. august)
  • (30. august)

Hvorfor FO? Lyngørkonferansen 2019 FO Aust-Agder inviterer medlemmer til årets store begivenhet; Lyngørkonferansen 2019. Vi har satt sammen et variert program og fokuserer mest på HVORFOR FO?. Hva er det som gjør at vi er med i FO? Gjennom forelesninger og andre innslag skal vi forsøke å vise hvorfor vi velger FO framfor et annet forbund eller det å ikke være organisert i det hele tatt. Det er de tillitsvalgtes år og dette vil også bli markert. Vel møtt på Bokhotellet på Gjeving 29. og 30. august 2019! Arrangementet er gratis for medlemmer i FO Aust-Agder

Program (med forbehold om mindre justeringer):

29. august 201


09:30          Ankomst og registrering samt litt å bite i

10:00          Velkommen til Lyngørkonferansen 2019

                   Åpning og praktisk informasjon

10:15          «Lønnsoppgjøret 2019 – hva betyr det for meg?»

                   Ved organisasjonstillitsvalgt Berit Hauan

10:30          «Om etisk refleksjon i sosialt arbeid»

                   Ved sosionom og medlem i profesjonsfaglig utvalg Arne Lindtveit

11:10          Pause

11:20          «Nettvett og annet om sosiale medier og internettbruk – med sosialfaglig tilnærming»

Ved barnevernspedagog Vidar Mathisen, hovedtillitsvalgt Lillesand kommune og foreleser for «Barnevakten»

12:00          Lunsj

13:00          Vidar Mathisen fortsetter

14:00          «Varsling – om tillitsvalgtes rolle og generelt om varsling»

                   Ved fylkessekretær Inge Engeland Johansen

16:00          Slutt for dagen

17:00          Ut på bølgene med Øivinds sjekte

20:00          Middag med noen innslag

 

30. august 2019

09:00          «Om LO Favør, personlig økonomi og annet»

Ved sjefsøkonom Magne Gundersen i Sparebank1 og kjent fra «Luksusfellen».  Som tillitsvalgt blir du utfordret på dette temaet og dette må du kunne  kunne noe om.

10:30          «Sosialt arbeid før og nå.  Eller er det noen forskjell?»  Et historisk overblikk over sosialt arbeid og FO

                   Ved Njål Petter Svensson, FO`s eneste æresmedlem og mangeårig profil i sosialt arbeid i Norge og internasjonalt

11:30          Lunsj

12:15          Helse- og sosialpolitisk debatt hvor toppkandidater fra partiene som stiller til valg i Aust-Agder spørres ut om barnevernsnorm, NAV-organisering, barnefattigdom, rus og psykiatri, tilbud til utviklingshemmede og annet aktuelt i valgkampen.

13:30          Takk for i år og vel hjem!

Kurspåmelding

Registreringen er lukket

Registrering for dette kurset ble lukket 30.06.2019