Dark Overlay

MEDLEMSMØTE OSTERØY

jun
Konferansesalen i Familie og omsorgssenteret, 5282 LONEVÅG

Hei flotte medlemmer i Osterøy kommune. Velkommen til lunsj- og medlemsmøte! Sted: Konferansesalen i Familie og omsorgssenteret

Hei flotte medlemmer i Osterøy kommune. Velkommen til lunsj- og medlemsmøte!

I Osterøy kommune har vi kun en plasstillitsvalgt. Vi skulle gjerne hatt en hovedtillitsvalgt, samt tillitsvalgte til bolig og barnevern.

Det er viktig å ha tillitsvalgte i kommunene. De tillitsvalgte er medlemmenes stemme og påvirkningskraft inn i kommunene. FO ønsker å være representert i alt fra turnuser til ansettelsesprosesser, og da trenger vi å fylle de ledige vervene vi har.

Vi har også den siste tiden fått noen henvender som synliggjør at vi bør få tillitsvalgte på ovenfornevnte steder.

Grethe Kvist og Lene Fjellsbø kommer derfor en tur til Osterøy 22.06.21. Vi har med oss lunsj til alle. På møtet så informerer vi litt om tillitsvalgtsituasjonen i Osterøy kommune, litt status FO og så er det åpent for innspill fra dere. Vi kommer IKKE til å presse på noen noe verv, men håper at møtet skal være informativt. Vi håper noen av dere vil ta kontakt med oss i etterkant av møtet slik at vi klarer å få på plass tillitsvalgte. Vi er opptatt av å få fylt alle vervene slik at dere, i tillegg til å ha oss på fylkeskontoret, også har hverandre. Vi kan bistå i oppstarten og en stund fremover.

Selve møtet varer en time, men om noen har ønske om å prate litt ut over denne tiden, så er meg og Grethe der.

NBNBNB! Har du allergier eller er vegetarianer, meld dette til Lene.fjellsbø@fo.no 

Da håper vi på et kjekt og informativt medlemsmøte! Vi gleder oss til å se dere!


Kurspåmelding

For å registrere deg på dette kurset må du logge deg inn.

Logg inn