Dark Overlay

Nettversksseminar for FO godkjente veiledere i Buskerud "Veiledning i praksis"

des
Drammen, 3044 DRAMMEN

«Gode fagfolk vokser… med god veiledning» • Hverdagen som veileder, gleder og utfordringer. • Tilrettelegging av veiledning i praksis • Rollen som veileder – rollen som veisøker • Ulike metoder i veiledning • Erfaringsoverføringer

Da er det tid for årets veiledningsseminar for FO godkjente veiledere. Kjerstin Aker Olsen kommer igjen til FO Buskerud tema er " Gode fagfolk vokser med god veiledning"


Kurspåmelding