Dark Overlay

På vei mot likestilling

apr
Teams, FO Innlandet, 2615 LILLEHAMMER

Fellesorganisasjonen (FO) jobber for å heve lønna di og bedre arbeidsforholdene dine. Full likestilling mellom kjønnene og likebehandling av mennesker uavhengig av sosial og økonomisk status, seksuell orientering, funksjonsevne, alder, livssyn, etnisk bakgrunn eller kultur er viktige mål for forbundet.

09.30-09.35: Åpning ved Olav Neerland, leder av FO Innlandet

 

09.35-10.05: Om prosjektet «Menn i helse». Orientering og metodikk.

ved prosjektleder Eli Sogn Iversen.

 

10.10-11.30: Hvordan kan man legge til rette for bedre møter med kjønns- og seksualitetsmangfoldet?

                      Ved Asha Abdulahi fra Rosa kompetanse

 

11.30-12.00: Lunsj

 

12.00-13.00: Aktivitet- og redegjørelsesplikten (ARP). Et lovpålagt virkemiddel for å fremme likestilling og hindre diskriminering.

Ved Ole Henrik Kråkenes fra FOs forbundsledelse

 

13.05-13.30: Oppsummering og spørsmål fra deltakere

 

 

Fagdagen er gratis og åpen for alle og påmelding gjøres på https://www.fo.no/kurs-og-arrangementer/ eller på epost til post@innlandet.fo.no. Det blir sendt ut link til møte i Teams til de som er påmeldte.

Kurspåmelding