Dark Overlay

Representantskap

nov
Bodø, 8005 BODØ

FO Nordland innkaller til representantskap 10. - 12. november 2021

Representantskapet til FO Nordland innkalles til representantskapsmøte i Bodø 10. - 12. november 2021. 

FOs vedtekter:

§ 11.4 Representantskapet er fylkesavdelingens høyeste organ mellom årsmøtene. Fylkesavdelingsstyret innkaller representantskapet til møter minst to ganger i året. 

Representantskapet består av valgte representanter fra klubbene, samt styret i fylkesavdelingen, inklusive landsstyrerepresentanten, leder for utvalg og representantene fra FO-studentene. Fordelingsnøkkelen til FO Nordland ble vedtatt på Årsmøtet 2020. Fylkesavdelingens representanter møter med tale-, forslags- og stemmerett. 

Avdelingen dekker reise og opphold for representantene. Reise bestilles hos Berg-Hansen 76 11 00 00, og merkes "Representantskap høst 2021". Ombooking/avbestilling må klareres med avdelingen jf. Årsmøtevedtak 5.1.5.-2018. 

Saker meldes til fylkesavdelingsstyret innen 18.10.21 - post@nordland.fo.no

Permisjon søkes arbeidsgiver:

KS - HA del B § 3-5, c)

Stat - HA Kap. 8 § 39, 1.

Spekter - HA Del III, Kap. X § 52, b. 


Kurspåmelding

Registreringen er lukket

Registrering for dette kurset ble lukket 24.10.2021