Dark Overlay

Representantskap FO Nordland

okt
Thon Hotell Bodø, 8003 BODØ
  • (22. oktober)
  • (23. oktober)
  • (24. oktober)

FO Nordlands representantskap og delegatene til FOs Landsmøte, innkalles til representantskapsmøte.

Saker som ønskes meldt inn til representantskapsmøtet må sendes styret innen 03.10.19, på mail til gunhild.holthe@fo.no Sakspapirene sendes ut innen 08.10.19. 

Vedtektene § 11.5 Fylkesavdelingens representantskap: Representantskapet består av valgte representanter fra klubber, samt styret i fylkesavdelingen, inklusiv landsstyrerepresentanten, leder for fylkesavdelingenes utvalg og representanter fra FO studentene. Fordelingsnøkkelen til FO Nordland ble vedtatt på Årsmøtet 2018. 

Fylkesavdelingen dekker reise og opphold for representantene. Reise bestilles på Berg Hansen 76 11 00 00 og merkes "Representantskap høst 2019". Ombooking / avbestilling må klareres med fylkesleder. "No show" - se årsmøtevedtak 5.1.5./2018. 

Permisjon søkes arbeidsgiver:

KS - HA del B § 3-5, c)

Stat - HA kap. 8 § 39, 1. 

Spekter - HA del III, kap. X § 52, b) 

For spørsmål kontakt fylkesleder Gunhild Holthe på gunhild.holthe@fo.no 


Kurspåmelding

Registreringen er lukket

Registrering for dette kurset ble lukket 20.09.2019