Dark Overlay

Representantskap FO Trøndelag

jun
Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport, 7502 STJØRDAL

Representantskapsmøte 2/2020 avholdes 17.6.2020 på Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport (Værnes flyplass).

Sakspapirer til representantskapsmøtet sendes ut på e-post etter styremøte 3. juni.

 

Det oppfordres til å benytte privat bil for dere som har mulighet. Kjøregodtgjørelse etter statens reiseregulativ. Hvis det er noen som har behov for overnatting pga av reisevei, ber vi dere ta kontakt.

 

Påmelding skjer gjennom www.fo.no – kurs og konferanser.

Representantskapsmedlemmer som er i risikogruppe eller har nærpersoner i risikogruppe, dersom arbeidsgiver ikke ønsker at de skal delta eller dersom transport bli vanskelig - kan delta digitalt. Ta kontakt på trondelag@fo.no hvis det er aktuelt.

 

Det må søkes om permisjon med lønn etter gjeldende hovedavtaler.

KS sektoren: Hovedavtalen del B, § 3-5 c)

Stat sektoren: Hovedavtalen § 39, pkt.1. og er ikke begrenset til et bestemt antall dager.

Spekter: Tjenestefri for tillitsvalgte og organisasjonstillitsvalgte hjemles i Hovedavtalens §52. Deltagelse på representantskapsmøter hjemles i § 52 b) og er ikke begrenset til et bestemt antall dager.

Virke: Hovedavtalen LO – Virke § 4-4.4 / Landsoverenskomstenes tilleggsavtale § 3.2 b)

 

 

Kurspåmelding

For å registrere deg på dette kurset må du logge deg inn.

Logg inn